Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-10-18
Data wydania:
2019-09-20
Data wejścia w życie:
2019-11-02
Data uchylenia:
2022-04-23
Uwagi:
§ 1 pkt 2 lit. b w zakresie dodania pkt 18 i lit. d tiret pierwszego w zakresie uchylenia pkt 19 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Uchylenia wynikające z (1)