Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-10-24
Data wydania:
2019-09-11
Data wejścia w życie:
2021-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (25)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (19)
Dyrektywy europejskie (12)