Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-11-05
Data wydania:
2019-10-11
Data wejścia w życie:
2019-11-20
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)