Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-11-07
Data wydania:
2019-10-11
Data wejścia w życie:
2019-11-08
Data uchylenia:
2021-05-24
Uwagi:
par. 4, par. 5, par. 7, par. 8 ust. 2-6, par. 9 ust. 2 i par. 10 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (3)