Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-11-08
Data wydania:
2019-09-11
Data wejścia w życie:
2019-11-23
Uwagi:
art. 1 pkt 89 i 92 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.; art. 1 pkt 45 i 64 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty zmieniające (2)