Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-11-15
Data wydania:
2019-10-16
Data wejścia w życie:
2019-11-30
Uwagi:
1) art. 1 pkt 10 i 76 oraz art. 28 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 2) art. 8 pkt 4 i 5 oraz art. 14 pkt 22, pkt 43 lit. b i pkt 47 wchodzą w życie z dniem 3 września 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uznane za uchylone (3)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (16)