Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2019-11-20
Data wydania:
2019-08-09
Odesłania (2)
Dyrektywy europejskie (1)