Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-11-28
Data wydania:
2019-11-27
Data wejścia w życie:
2019-12-01
Uwagi:
1) § 1: a) pkt 1 w zakresie kodu CN 2707 50 00, b) pkt 2 w zakresie kodu CN 2901 10 00, c) pkt 9 w zakresie kodów CN 2707 99 19, 2707 99 91 i 2707 99 99, 2) § 2: a) pkt 1 w zakresie kodu CN 2707 50 00, b) pkt 13 w zakresie kodów CN 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 20 i 3403 19 80 - wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • MIN. AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)