Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-02-08
Data wydania:
2019-01-24
Data wejścia w życie:
2019-02-23
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  • MIN. INWESTYCJI I ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)