Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-12-20
Data wydania:
2019-12-16
Data wejścia w życie:
2020-01-01
Uwagi:
par. 1 pkt 1 lit. a, pkt 5 lit. b tiret pierwsze i lit. c, pkt 6 lit. a w zakresie par. 8 ust. 3 pkt 2 i lit. b, pkt 8, pkt 15 w zakresie par. 27 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret trzecie i pkt 16 wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)