Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-01-09
Data wydania:
2018-12-14
Data wejścia w życie:
2019-03-01
Uwagi:
art. 4, art. 7 ust. 2 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty wykonawcze (1)