Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-01-10
Data wydania:
2018-12-14
Data wejścia w życie:
2019-01-25
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty wykonawcze (20)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (3)