Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-03-21
Data wydania:
2019-02-21
Data wejścia w życie:
2019-04-01
Uwagi:
1) art. 95, art. 96 pkt 3, 5, 9?11, pkt 14 lit. c, pkt 21 lit. a, pkt 25, 26 i 39, art. 111 ust. 2, art. 128 i art. 130 wchodzą w życie z dniem 22 marca 2019 r.; 2) art. 39, art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, art. 74 i art. 84 pkt 1 lit. c tiret drugie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (28)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (7)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)