Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-01-11
Data wydania:
2018-12-06
Data wejścia w życie:
2019-03-04
Uwagi:
1) art. 45 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2019 r.; 2) art. 45 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.; 3) art. 23 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.; 4) art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 5) art. 9 i art. 40 w zakresie wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wchodzą w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (45)
Akty zmieniające (4)