Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2019-04-05
Data wydania:
2019-03-15
Data wejścia w życie:
2019-04-20
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (4)
Dyrektywy europejskie (5)