Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2019-05-08
Date of announcement:
2019-04-04
Date of entry into force:
2019-05-23
Remarks:
art. 5-11, art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 13-19 wchodzą w życie w zakresie: 1) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r.; 2) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r.; 3) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.
Issuing authority:
  • SEJM
The legislative process (1)
Amended acts (4)
European directives (3)