Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2019-05-23
Data wydania:
2019-05-17
Data wejścia w życie:
2019-05-24
Data uchylenia:
2023-07-01
Organ wydający:
  • MIN. ENERGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)