Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-06-19
Data wydania:
2020-06-05
Data wejścia w życie:
2020-07-01
Uwagi:
art. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, art. 2 pkt 2, 4 i 5, art. 3 pkt 1, 2 i 4-6 oraz art. 9 ust. 4 i 5 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (7)
Akty zmieniające (1)