Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-06-23
Data wydania:
2020-05-14
Data wejścia w życie:
2020-07-08
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (1)