Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-07-02
Data wydania:
2020-05-28
Data wejścia w życie:
2020-07-17
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Dyrektywy europejskie (1)