Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-08-31
Data wydania:
2020-08-14
Data wejścia w życie:
2020-09-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 2 i 3, art. 3 pkt 10 i 11 oraz art. 10 pkt 12 lit. c wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 13 marca 2020 r.; 2) art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.; 3) art. 9 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 31 maja 2020 r.; 4) art. 23 wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. z mocą od dnia 18 lipca 2020 r.; 5) art. 42 wchodzi w życie z dniem 5 września 2020 r.; 6) art. 4 pkt 58 lit. b wchodzi w życie 31 października 2020 r.; 7) art. 3 pkt 2, 3 i 7 lit. c, art. 4 pkt 32 lit. b, art. 6, art. 10 pkt 2 lit. a, b i c w zakresie art. 5 ust. 3b i pkt 11, art. 35, art. 36 oraz załączniki nr 1 i 2 do ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 8) art. 4 pkt 4, 10 i 56 lit. a w zakresie art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e tiret trzecie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uznane za uchylone (5)