Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-09-18
Data wydania:
2020-08-14
Data wejścia w życie:
2020-10-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1-3 wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.; 2) art. 2 pkt 37-52 oraz art. 27-38 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (40)
Akty zmieniające (1)