Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-10-08
Data wydania:
2020-10-07
Data wejścia w życie:
2020-10-09
Uwagi:
1) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 2) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.; 3) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.; 4) art. 17 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 września 2020 r.; 5) art. 14 i art. 17 pkt 14 wchodzą w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.; 6) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 7) art. 1 pkt 1 oraz art. 13 pkt 1, 3-5 i 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (27)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (1)