Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2020-11-12
Data wydania:
2020-10-05
Data wejścia w życie:
2020-11-27
Uwagi:
pkt 8 w części "B. Dodatkowe noty objaśniające" w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 1 do rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Dyrektywy europejskie (1)