Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2020-11-16
Data wydania:
2020-11-10
Data wejścia w życie:
2020-11-17
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Podstawa prawna z art. (1)
    Akty zmienione (1)