Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2020-11-30
Data wydania:
2020-10-26
Data wejścia w życie:
2020-11-30
Data uchylenia:
2022-05-30
Uwagi:
par. 7 ust. 6, par. 8 ust. 1 zdanie trzecie i ust. 3 zdanie drugie, par. 9 oraz par. 10 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Uchylenia wynikające z (1)