Poprawki do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w dniach 13 kwietnia 2018 r., 26 października 2018 r. i 17 maja 2019 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Umowa międzynarodowa
Data ogłoszenia:
2020-11-30
Data wejścia w życie:
2020-10-01
Uwagi:
1) poprawka przyjęta dnia 13 kwietnia 2018 r. do załącznika VI wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.; 2) poprawka przyjęta dnia 26 października 2018 r. do załącznika VI wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.; 3) poprawki przyjęte dnia 17 maja 2019 r. do załączników I, II oraz V wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.; 4) poprawka przyjęta dnia 17 maja 2019 r. do załącznika VI wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
Akty zmienione (1)