Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2020-02-18
Data wydania:
2020-02-17
Data wejścia w życie:
2020-02-19
Organ wydający:
  • MIN. KLIMATU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)