Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-02-21
Data wydania:
2020-01-23
Data wejścia w życie:
2020-07-01
Uwagi:
art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2 i art. 22 wchodzą w życie z dniem 7 marca 2020 r.; art. 24 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.; art. 1 pkt 12 i art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (1)
Dyrektywy europejskie (3)