Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-03-11
Data wydania:
2020-02-13
Data wejścia w życie:
2020-05-12
Uwagi:
art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie, art. 3 pkt 3 oraz art. 6 wchodzą w życie z dniem 12 marca 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Dyrektywy europejskie (5)