Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-03-13
Data wydania:
2020-02-13
Data wejścia w życie:
2020-03-14
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (27)
Akty wykonawcze (53)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (8)