Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-04-17
Data wydania:
2020-04-03
Data wejścia w życie:
2020-04-18
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
  • Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19
Uwagi:
art. 3-30 i art. 33 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 lutego 2020 r. art. 3-5, art. 6 ust. 1 oraz art. 7 - 33 stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty wykonawcze (13)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (2)
Dyrektywy europejskie (1)