Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-04-17
Data wydania:
2020-04-16
Data wejścia w życie:
2020-04-18
Uwagi:
1) art. 22 wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.; 2) art. 28 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; 3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c wchodzi w życie z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 4) art. 73 pkt 45 wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.; 5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm wchodzi w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.; 6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41 wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.; 7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 wchodzi w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r. ustawa w opracowaniu
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (63)
Akty uznane za uchylone (2)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (12)
Dyrektywy europejskie (3)