Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2021-06-07
Data wydania:
2021-05-14
Data wygaśnięcia:
2023-01-26
Organ wydający:
  • MIN. KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)