Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-06-08
Data wydania:
2021-04-20
Data wejścia w życie:
2021-06-23
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (4)