Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-07-01
Data wydania:
2021-06-24
Data wejścia w życie:
2021-07-23
Uwagi:
art. 1 pkt 1, 2 i 19, art. 2, art. 3 oraz art. 8-12 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. art. 1 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 30 czerwca 2021 r. art. 1 pkt 8, 9, 17-22 i 24 lit. b oraz art. 6 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2021 r. art. 1 pkt 27 i 36 w chodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2021 r. art. 1 pkt 39 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 30 kwietnia 2021 r. art. 1 pkt 41 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z mocą od dnia 1 marca 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (4)