Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Unii Europejskiej nr 2020/2053/UE, Euratom, z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję Rady Unii Europejskiej nr 2014/335/UE, Euratom, z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Oświadczenie rządowe
Data ogłoszenia:
2021-07-09
Data wydania:
2021-06-08
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (1)