Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-08-25
Data wydania:
2021-07-23
Data wejścia w życie:
2023-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1, 2, 6, pkt 8 lit. b, pkt 13-17 i 19 wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2021 r.; 2) art. 4 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 wchodzą w życie 9 września 2021 r.; 3) art. 4 ust. 4-8 oraz art. 7 ust. 3-7 wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (10)
Dyrektywy europejskie (1)