Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-08-25
Data wydania:
2021-06-24
Data wejścia w życie:
2021-09-09
Uwagi:
1) art. 5 pkt 1-5, art. 6 i art. 9 wchodzą w życie z dniem 26 sierpnia 2021 r., z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.; 2) art. 5 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (2)