Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-09-03
Data wydania:
2021-06-24
Data wejścia w życie:
2021-09-18
Uwagi:
1) art. 9 wchodzi w życie z dniem 18 września 2021 r., z mocą od dnia 1 września 2019 r.; 2) art. 1 pkt 4, pkt 7 lit. a i b, pkt 11 lit. a, c i d, pkt 12, pkt 13 lit. b i pkt 16, art. 2, art. 3 pkt 4-13, art. 4, art. 5 pkt 3, art. 6 pkt 1 i 2 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 3) art. 1 pkt 28 i art. 5 pkt 7 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.; 4) art. 1 pkt 15 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)