Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-09-07
Data wydania:
2021-09-11
Data wejścia w życie:
2021-09-22
Uwagi:
1) art. 2 pkt 2, wchodzi w życie z dniem 8 września 2021 r. z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.; 2) art. 4 oraz art. 17 wchodzą w życie z dniem 8 września 2021 r.; 3) art. 1 pkt 4 i 5, pkt 10 lit. a, pkt 28 lit. a oraz pkt 31 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 4) art. 1 pkt 1 lit. a, c, e-g, pkt 2 i 3, pkt 6-9, pkt 10 lit. b, pkt 11 i 12, pkt 14-16, pkt 26 i 27, pkt 28 w zakresie art. 35a pkt 14, oraz pkt 31 lit. a tiret drugie wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (4)