Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-09-08
Data wydania:
2021-08-11
Data wejścia w życie:
2021-09-23
Uwagi:
1) art. 3 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 9 września 2021 r.; 2) art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3, 6, 7 i 13 lit. f oraz pkt 21-24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KLIMATU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)