Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-11-23
Data wydania:
2021-10-29
Data wejścia w życie:
2022-01-01
Uwagi:
1) art. 6, art. 61 i art. 85-87 wchodzą w życie z dniem 24 listopada 2021 r.; 2) art. 1 pkt 59, pkt 67 lit. i, pkt 76 w zakresie art. 45b, pkt 77 i 78, art. 2 pkt 51,58 i 64 oraz art. 9 pkt 25 wchodzą w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.; 3) art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 33 i art. 20 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.; 4) art. 1 pkt 39 lit. b i pkt 63 lit. c, art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1-4, 9 i 11-16 oraz art. 77a wchodzą w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2023 r.; 4a) art. 14 pkt 18 i art. 20 pkt 7a wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.; 5) art. 7 pkt 7 w zakresie art. 20zu par. 4, art. 20zw par. 2 zdanie drugie i art. 20zx par. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.; 6) art. 2 pkr 11 lit. a i c, art. 14 pkt 19, art. 22 pkt 2 w zakresie art. 19a ust. 3 oraz art. 66 ust. 2 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.; 7) art. 1 pkt 39 lit. a, c i d, art. 9 pkt 11 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; 8) art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (26)
Akty uznane za uchylone (25)
Akty zmieniające (10)