Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-11-23
Data wydania:
2021-10-14
Data wejścia w życie:
2021-12-08
Uwagi:
1) art. 1 pkt 4, pkt 8 lit. c, pkt 9 i 11 oraz art. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 10 i art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Dyrektywy europejskie (2)