Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-11-24
Data wydania:
2021-11-17
Data wejścia w życie:
2021-12-09
Uwagi:
art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i lit. c tiret pierwsze-trzecie, pkt 3, 5-7, 9, pkt 10 lit. a, lit. b tiret pierwsze, lit. c tiret pierwsze oraz lit. d, a także pkt 15 wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r., art. 4 wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2021 r., z mocą od dnia 1 października 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Dyrektywy europejskie (3)