Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-11-25
Data wydania:
2021-10-01
Data wejścia w życie:
2021-12-10
Uwagi:
1) art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2021 r.; 2) art. 21 pkt 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 3) art. 23 pkt 1, 2 i 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty uznane za uchylone (5)
Dyrektywy europejskie (14)