Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-12-15
Data wydania:
2021-12-02
Data wejścia w życie:
2021-12-16
Uwagi:
1) art. 1 pkt 4, pkt 14 lit. b, pkt 15 lit. a i b oraz pkt 16 wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2021 r. z mocą od dnia 30 czerwca 2021 r.; 2) art. 1 pkt 6-8, pkt 14 lit. a i c, pkt 15 lit. c i pkt 17, art. 4 oraz art. 9 wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)