Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-02-03
Data wydania:
2020-12-17
Data wejścia w życie:
2021-02-18
Uwagi:
art. 29 ust. 7 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KLIMATU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty wykonawcze (5)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (5)