Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-12-27
Data wydania:
2021-12-09
Data wejścia w życie:
2022-01-01
Uwagi:
1) art. 2 pkt 2, art. 5 pkt 1 i 3, art. 16 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 28 grudnia 2021 r.; 2) art. 1 pkt 37 lit. a, lit. b tiret pierwsze i drugie i lit. c wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022 r.; 3) art. 7 wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r.; 4) art. 1 pkt 14 lit. a tiret pierwsze i lit. b oraz art. 6 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.; 5) art. 1 pkt 12 lit. a i c wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.; 5a) art. 1 pkt 1 lit. a tiret siódme w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 16c i 16d, pkt 5 lit. a oraz pkt 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; 5b) art. 1 pkt 39 i pkt 41 lit. a-c wchodzą w życie z dniem 16 stycznia 2023 r. 6) art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie-szóste, tiret siódme w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 16a i 16b i tiret ósme-szesnaste, lit. b i c, pkt 2-4, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. a, pkt 7 lit. b, pkt 10, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17-27, 31-36, pkt 37 lit. b tiret trzecie, pkt 38, 40, pkt 41 lit. d i e, pkt 42, pkt 43 w zakresie art. 77 ust. 1 i 2, pkt 44-49, pkt 50 lit. b, pkt 57-60 i 62-64, art. 3, art. 4, art. 5 pkt 2, art. 10-14 oraz art. 15 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uznane za uchylone (7)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (7)