Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2021-12-29
Data wydania:
2021-12-17
Data wejścia w życie:
2022-01-01
Uwagi:
1) art. 13 pkt 1-5, pkt 6 lit. b, pkt 7-11, 14-17, 19, 20, 27 i 29-32, art. 14, art. 16, art. 18, art. 20-26 i art. 30 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.; 2) art. 13 pkt 6 lit. a, pkt 12, 13, 18, 21-26 i 28, art. 27 i art. 28 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (40)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)